هفتمين سفر فولبرد تفريحى و کمپینگ دريملند در سال١٤٠٠ به ارتفاعات امامزاده هاشم گيلان

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ١٤ مهر ساعت ۵ صبح ? برگشت : ١٦ مهر ساعت ١٢ ظهر ? افرود سبك، ٢شب كمپف جنگل نوردى، شب نشينى دور آتش و خاطره گويى ٦ وعده غذايى كامل، ٤ ميانوعده، ميز ويژه دريملندى بازى گروهى، عكاسى و فيلمبردارى، برنامه ريزى و مسيريابى كاملترين كمپى كه در ايران ميتوانيد […]

سفر فولبرد کمپینگ به مناسبت هشتمین سالگرد تاسیس دريملند به ارتفاعات لوشان

(سفرهای کمپینگ در محیط باز برگزار میشه،و هر نفر در چادر شخصی خودش هست و اشخاص کمترین تماس رو با هم دارن) سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ۱۷ شهریور ساعت ٢ صبح ? برگشت : ۱۹ شهریور ساعت ١٢ ظهر ? افرود سبك، ٢شب كمپ پياده روى و جنگل نوردى، شب نشينى دور آتش […]

چهارمين سفر فولبرد تفريحى و طبيعتگردى دريملند در سال١٤٠٠ به ارتفاعات خلخال

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ٢٧ مرداد ساعت ٢ صبح برگشت : ٢٩ مرداد ساعت ١٢ ظهر افرود سبك،٢شب كمپ، پياده روى و جنگل نوردىف، شب نشينى دور آتش و خاطره گويى ٦ وعده غذايى كامل،٤ ميانوعده، ميز ويژه دريملندى، بازى گروهى عكاسى و فيلمبردارى، برنامه ريزى و مسيريابى كاملترين كمپى كه در ايران ميتوانيد […]

سومين سفر فولبرد کمپینگ طبيعتگردى دريملند به ارتفاعات اردبيل ١٤٠٠

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ٣٠ تير ساعت ٢ صبح برگشت : ١ مرداد ساعت ١٢ ظهر افرود سبك، ٢شب كمپ، پياده روى و جنگل نوردى، شب نشينى دور آتش و خاطره گويى شش وعده غذايى كامل(١ وعده رستوران ،٥وعده كمپ)،دو ميانوعده ميز ويژه دريملندى، بازى گروهى به همراه جايزه ويژه، عكاسى و […]

دومين سفر فولبرد تفريحى و طبيعتگردى دريملند ارتفاعات رستم آباد ١٤٠٠

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ١٤ خرداد ساعت ٦ صبح برگشت : ١٦ خرداد ساعت ١٢ ظهر خدمات سفر : افرود سبك، ٢شب كمپ، پياده روى و جنگل نوردى شب نشينى دور آتش و خاطره گويى، ٦ وعده غذايى كامل (١ وعده رستوران ،٥وعده كمپ) ٢ ميانوعده، ميز ويژه دريملندى، بازى گروهى به همراه ٢ […]

اولين سفر فولبرد تفريحى و طبيعتگردى دريملند در سال١٤٠٠ به ارتفاعات لوشان گيلان

سفر ٣ روز و ٢ شب : رفت : ٢٢ ارديبهشت ساعت ٨ صبح برگشت : ٢٤ ارديبهشت ساعت ١٢ ظهر خدمات تور: افرود سبك ،دوشب كمپ، پياده روى و جنگل نوردى، شب نشينى دور آتش و خاطره گويى ٥ وعده غذايى كامل، دو ميانوعده ،ميز ويژه دريملندى بازى گروهى به همراه ٢دو جايزه ويژه، عكاسى و […]

چهارمين سفر فولبرد تفريحى و طبيعتگردى سال 99 به مناسبت هفتمين سالگرد تاسیس دريملند به طالقان(Sold out)

سفر ٢ روز و ١ شب رفت : ٣٠ مرداد ساعت ٩ صبح ? برگشت : ٣١ مرداد ساعت ٥ عصر افرود سبك، عبور از جاده اى به خنكاى بهار، عبور از كوه هاى زيبا،بازديد از سياه چادر هاى عشاير (در صورت امكان) یک شب كمپ در دشتى زيبا، شب نشينى دور آتش و خاطره […]

سومين سفر فولبرد تفريحى و طبيعتگردى دريملند در سال ٩٩ به جنگل هاى كلاردشت(Sold out)

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ١٦ مرداد ساعت ٧ صبح برگشت : ١٨ مرداد ساعت١٢ ظهر خدمات سفر: افرود سنگين، بازديد از مرداب ٢ شب كمپ،عبور از يك مسير جنگلى بسيار زيبا پياده روى بعد از برپايى كمپ و بازديد از آبشار (در صورت تمايل)، بازديد از درخت ٣٠٠٠ساله شب نشينى دور […]

دومين سفر فولبرد تفريحى و طبيعتگردى دريملند در سال ٩٩ به زنجان ،اردبيل ،گيلان(Sold out)

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ٢٨ خرداد ساعت ٥ صبح برگشت : ۳۰ خرداد ساعت ٤ عصر   خدمات سفر: آفرود سبك و ٢ شب كمپ بازديد و افرود و كمپ در تپه هاى رسى و رنگى زنجان صرف نهار و غذاى محلى زنجان زيپلاين كولاك دريملند(در صورت داشتن زمان) صرف نهار […]

اولين سفر فولبرد تفريحى و طبيعتگردى دريملند در سال ٩٩ به رودبار گيلان (درفك)(بره سر)(رفتينگ)(Sold out)

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ١٤ خرداد ساعت ٢ صبح برگشت : ١٦ خرداد ساعت ٦ عصر   خدمات سفر : آفرود سبك، رفتينگ در سفيدرود و آب بازى، بازديد از منطقه درفك (بازديد از قله نداريم)، زيپلاين كولاك دريملند بازديد از ييلاق هاى بره سر، دو شب كمپ (يك شب درفك […]