هفتمین سفر فولبرد تفريحى و کمپینگ دريملند در اخرین تعطیلات اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به منطقه کویری قم به مناسبت چهارشنبه سوری

سفر ۲ روز و ۱ شب رفت :  ۱۸ اسفند ساعت ۹ صبح برگشت : ۱۹ اسفند ساعت ۵ عصر خدمات سفر: آفرود سبك،یک شب كمپ، پياده روى و صخره نوردی شب نشينى دور آتش و خاطره گويى ۴ وعده غذايى كامل، ۳ ميانوعده ميز ويژه دريملندى بازى گروهى، عكاسى و فيلمبردارى برنامه ريزى و مسيريابى كاملترين […]

ششمین سفر فولبرد تفريحى و کمپینگ دريملند در تعطیلات بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به کویر کاشان

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ۱۳ بهمن ساعت ۴ صبح برگشت : ۱۵ بهمن ساعت ١٢ ظهر   خدمات سفر: آفرود سبك،٢شب كمپ،پياده روى و کویر نوردی شب نشينى دور آتش و خاطره گويى،۶ وعده غذايى كاملف۳ ميانوعده ميز ويژه دريملندى،بازى گروهى به همراه جایزه ویژه عكاسى و فيلمبردارى،برنامه ريزى و مسيريابى […]

چهارمین سفر فولبرد کمپینگ دريملند در تعطیلات مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به ارتفاعات اسالم و خلخال (لوکیشن جدید)

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ۱۴ مرداد ساعت ۱ صبح برگشت : ۱۶ مرداد ساعت ١٢ ظهر افرود سبك، ٢شب كمپ، پياده روى و جنگل نوردى شب نشينى دور آتش و خاطره گويى ۶ وعده غذايى كامل، ۳ ميانوعده ميز ويژه دريملندى، بازى گروهى عكاسى و فيلمبردارى برنامه ريزى و مسيريابى كاملترين كمپى كه در […]

پنجمین سفر فولبرد تفريحى و کمپینگ دريملند در تعطیلات شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به مناسبت ۹ سالگی شدن دریملند به ارتفاعات لوشان

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ۲۴ شهریور ساعت ۸ صبح برگشت : ۲۶ شهریور ساعت ١٢ ظهر افرود سبك، ٢شب كمپ، پياده روى و جنگل نوردى شب نشينى دور آتش و خاطره گويى ۶ وعده غذايى كامل، ۳ ميانوعده ميز ويژه دريملندى بازى گروهى به همراه جایزه ویژه عكاسى و فيلمبردارى برنامه ريزى و […]

سومین سفر فولبرد تفريحى و کمپینگ دريملند در تعطیلات تیرماه سال ۱۴۰۱ به خلخال به اسالم (استان اردبیل) سفر ٣ روز و ٢ شب

رفت : ۱۶ تیر ساعت ۱ صبح برگشت : ۱۸ تیر ساعت ١٢ ظهر افرود شب ،دوشب كمپ، پياده روى و جنگل نوردى شب نشينى دور آتش و خاطره گويى ۶ وعده غذايى كامل، ۳ ميانوعده، ميز ويژه دريملندى بازى گروهى به همراه جایزه ویژه عكاسى و فيلمبردارى برنامه ريزى و مسيريابى كاملترين كمپى كه در ايران […]

دومین سفر فولبرد تفريحى و کمپینگ دريملند در تعطیلات خرداد سال ۱۴۰۱ به ارتفاعات گيلان

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ۱۲ خرداد ساعت ۶ صبح برگشت : ۱۴ خرداد ساعت ١٢ ظهر آفرود سبك، ٢شب كمپ، پياده روى و جنگل نوردى شب نشينى دور آتش و خاطره گويى ۶ وعده غذايى كامل، ۳ ميان وعده، ميز ويژه دريملندى بازى گروهى به همراه ٢ جايزه ويژه، عكاسى و فيلمبردارى برنامه […]

اولين سفر فولبرد تفريحى و طبيعتگردى دريملند در تعطیلات اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به ارتفاعات لوشان گيلان

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : ۱۳ ارديبهشت ساعت ٨ صبح برگشت : ۱۵ ارديبهشت ساعت ١٢ ظهر افرود سبك، ٢شب كمپ پياده روى و جنگل نوردى، شب نشينى دور آتش و خاطره گويى ۶ وعده غذايى كامل، ۳ ميانوعده ميز ويژه دريملندى، بازى گروهى به همراه ٢ جايزه ويژه عكاسى و فيلمبردارى، برنامه ريزى و مسيريابى […]

ویژه چهارشنبه سوری: چهاردهمين سفر فولبرد تفريحى و کمپینگ دريملند در سال١٤٠٠ به منطقه كويرى و بيابانى

سفر ٢ روز و ١ شب رفت : ١٩ اسفند ساعت ٩ صبح برگشت : ٢٠ اسفند ساعت ٤ عصر افرود سبك و سنگين، یک شب كمپ، پياده روى و ديدن منطقه جذاب، شب نشينى دور آتش و خاطره گويى ٤ وعده غذايى كامل، ٣ ميانوعده، ميز ويژه دريملندىف بازى گروهى، عكاسى و فيلمبردارى برنامه ريزى و […]

دوازدهمين سفر فولبرد تفريحى و طبيعتگردى دريملند در سال١٤٠٠ به كوير مرنجاب

سفر ٣ روز و ٢ شب رفت : 27 بهمن ساعت ٤ صبح برگشت : 29 بهمن ساعت ١٢ ظهر افرود سبك و سنگين، ٢شب كمپ،پياده روى و رمل نوردى شب نشينى دور آتش و خاطره گويى ٦ وعده غذايى كامل ،٤ ميانوعده، ميز ويژه دريملندى، بازى گروهى، عكاسى و فيلمبردارى برنامه ريزى و مسيريابى كاملترين […]

يازدهمين سفر فولبرد تفريحى و طبيعتگردى دريملند در سال١٤٠٠ به منطقه كويرى و بيابانى قم

سفر ٢ روز و ١ شب رفت : ٢ دى ساعت ٩ صبح برگشت : ٣ دى ساعت ٤ عصر افرود سبك و سنگين، ١شب كمپ پياده روى و ديدن منطقه جذاب، شب نشينى دور آتش و خاطره گويى، ٤ وعده غذايى كامل  ٣ ميانوعده، ميز ويژه دريملندى، بازى گروهى، عكاسى و فيلمبردارى، برنامه ريزى و مسيريابىف […]