سفر ٢ روز و ١ شب

رفت : ٢ دى ساعت ٩ صبح
برگشت : ٣ دى ساعت ٤ عصر

افرود سبك و سنگين، ١شب كمپ
پياده روى و ديدن منطقه جذاب، شب نشينى دور آتش و خاطره گويى، ٤ وعده غذايى كامل

 ٣ ميانوعده، ميز ويژه دريملندى، بازى گروهى، عكاسى و فيلمبردارى، برنامه ريزى و مسيريابىف كاملترين كمپى كه در ايران ميتوانيد ببينيد، خدمات فنى تا نهايت توان

در اين سفر خودروهاى كراس اور هم امكان شركت دارند (سانتافه و اسپرتيج و…)

لوازم مورد نياز :

لباس گرم و خنك ،كفش مناسب ،كارت ملى ،صندلى شخصى
چادر مسافرتى و زيرانداز ،لحاف گرم و پتو يا كيسه خواب ،لوازم شخصى

هزينه سفر براى هر نفر :

هر نفر با خودرو شخصى. ١.٨٠٠.٠٠٠تومان

هر نفر با خودرو گروه ٢.٥٠٠.٠٠٠ تومان

دوستان عزيز ظرفيت محدود ميباشد و در صورت تكميل ظرفيت امكان ثبتنام نيست ،اگر مايل به حضور هستين سريعتر ثبتنام نماييد .

توجه فرماييد تمام خدمات فوق بر روى هزينه پرداختى شما ميباشد

ظرفيت هر خودرو گروه ٣ مسافر به جز راننده

دوستان عزيز توجه فرماييد بعد از ثبتنام ،كنسلى و يا عدم حضور پذيرفته نيست (كرونا انگليسى ،هندى ،يمنى ،مصرى و… نداريم).
دوستان عزيز توجه فرماييد در اينگونه سفرها احتمال بروز مشكلاتى ميباشد كه ممكن است باعث تاخيراتى شود .

.شماره كارت
٦٢٢١٠٦١٠٧١٩٤٦٧٤٥

تلفن هماهنگى

٠٩١٢٣٢١١١٩٣