سفر ٣ روز و ٢ شب

رفت : 27 بهمن ساعت ٤ صبح
برگشت : 29 بهمن ساعت ١٢ ظهر

افرود سبك و سنگين، ٢شب كمپ،پياده روى و رمل نوردى
شب نشينى دور آتش و خاطره گويى
٦ وعده غذايى كامل ،٤ ميانوعده، ميز ويژه دريملندى، بازى گروهى، عكاسى و فيلمبردارى
برنامه ريزى و مسيريابى
كاملترين كمپى كه در ايران ميتوانيد ببينيد
خدمات فنى تا نهايت توان

در اين سفر خودروهاى كراس اور هم امكان شركت دارند (سانتافه و اسپرتيج و…)

لوازم مورد نياز :
لباس گرم و خنك فكفش مناسب ،كارت ملى ،صندلى شخصى
چادر مسافرتى و زيرانداز ،لحاف گرم و پتو يا كيسه خواب، لوازم شخصى

هزينه سفر براى هر نفر

هر نفر با خودرو شخصى. ٢.٧٠٠.٠٠٠تومان

هر نفر با خودرو گروه ٣.٧٠٠.٠٠٠ تومان

.دوستان عزيز ظرفيت محدود ميباشد و در صورت تكميل ظرفيت امكان ثبتنام نيست ،اگر مايل به حضور هستين سريعتر ثبتنام نماييد .

توجه فرماييد تمام خدمات فوق بر روى هزينه پرداختى شما ميباشد

ظرفيت هر خودرو گروه ٣ مسافر به جز راننده

دوستان عزيز توجه فرماييد بعد از ثبتنام ،كنسلى و يا عدم حضور پذيرفته نيست (كرونا انگليسى ،هندى ،يمنى ،مصرى و… نداريم).
دوستان عزيز توجه فرماييد در اينگونه سفرها احتمال بروز مشكلاتى ميباشد كه ممكن است باعث تاخيراتى شود .

شماره كارت
٦٢٢١٠٦١٢٠٧٢٢٥٨٤٠

تلفن هماهنگى

٠٩١٢٣٢١١١٩٣